Menu

Regulamin

§ 1
Alfa-meble.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Oskar Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alfa meble Oskar Szymański z siedzibą w Kobylej Górze przy ul. Spokojna 9, 63-507, wpisaną do CEIDIG, NIP: 5140354901, REGON: 388150150.

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: alfa-meble.pl (dalej jako: „sklep”, „sprzedający”).

Niniejszy regulamin odnosi się do wszystkich umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem witryny www.alfa-meble.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „Zamawiającym”- rozumie się przez to osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, składający zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: alfa-meble.pl .

§ 2
Alfa-meble.pl jest internetowym sklepem meblarskim za pośrednictwem której użytkownicy mogą nabywać meble tapicerowane wszelkiego rodzaju. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „Towarze”, rozumie się przez to wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu.


§ 3
Złożenie przez Zamawiającego zamówienia na określony Towar oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem alfa-meble.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.


§ 4
Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”.
Po potwierdzeniu wyboru, Zamawiający przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności.
Zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.
Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu podczas składania zamówienia.

Zakupiony towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem transportu własnego sklepu lub za pośrednictwem Kuriera.
Czas realizacji zamówień wynosi od 20 do 30 dni roboczych.
W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
Towary zakupione z wyborem płatności za uprzednią zapłatą są wysyłane do Zamawiającego w momencie, gdy środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym właściciela sklepu lub gdy transakcja w systemie PayU zostanie pomyślnie zrealizowana.
Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za darmo na terenie całej Polski, gdy wartość zamówienia wynosi min. 500 zł. Jeżeli wartość zamówienia wynosi mniej niż 500 zł, koszt dostawy towaru wynosi 50 zł.


§ 5
Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
W przypadku skorzystania z prawa do zwrotu umowy o którym mowa w powyższym punkcie, Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
Zamawiający zobowiązany jest odesłać reklamowany produkt w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu producenta.   
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, alfa-meble.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego należność za zwrócone zamówienie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru, a w przypadku, gdy towar nie został jeszcze doręczony Zamawiającemu, w terminie 14 dni od otrzymania stosowanego oświadczenia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.
Zwrotowi nie podlega produkt, który został uszkodzony z winy Zamawiającego.
Zamawiający pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu, czyli zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć towar do siedziby Sprzedającego. Istnieje możliwość skorzystania z transportu Alfa-Meble, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. W takim przypadku Zamawiający zgadza się na przedstawione koszty oraz jest świadomy odliczenia ich od wartości zwracanej, zgodnie z niżej przedstawionymi kosztami zwrotu: komplet wypoczynkowy – 350 zł; narożnik pokojowy – 350zł; kanapa – 250 zł; fotel – 150 zł, pozostałe meble będą wyceniane indywidualnie.


§ 6
Sprzedający odpowiada wobec Zamawiającego, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm).

Niezgodność towaru z zawartą umową sprzedaży Zamawiający powinien zgłosić Sprzedającemu w ciągu miesiąca od zauważenia tej niezgodności, poprzez kontakt telefoniczny, wiadomość e-mail lub poprzez stosowne oświadczenie skierowane na adres sklepu.
Za podstawę reklamacji może być uznane przede wszystkim dostarczenie liczby Towarów niezgodnej z zamawianą liczbą Towarów, dostarczenie Towaru innego niż zamawiany, a także dostarczenie Towaru zniszczonego.
W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, alfa-meble.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi alfa-meble.pl.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu